Strefa „Zanocuj w lesie - Nadleśnictwa Wołów”

Jeśli lubisz przebywać na łonie natury, lubisz las i choć przez chwilę miałeś marzenie przenocować w lesie na dziko, to teraz jest idealny moment. Nadleśnictwo Wołów w ramach programu „Zanocuj w lesie” wyznaczyło w tym celu obszar o łącznej powierzchni około 1500 ha. Są to strefy wyznaczone nie tylko dla miłośników bushcraftu i surwiwalu ale także dla każdego z nas. Teraz możesz sprawdzić swoje umiejętność przetrwania w naturalnych warunkach z dala od cywilizacji. Piękno oraz bogactwo przyrodnicze lasów Nadleśnictwa Wołów zachwyci Cię nie raz. Odwiedź nas, a sam się przekonasz.

Mapa obszarów Nadleśnictwa Wołów

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [link 1.] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link 2] (android) lub [link 3] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” [link 4],
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska

Wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są:

- w oddziale 58Aa – Leśnictwo Orzeszków – w północno-wschodniej części tego wydzielenia leśnego, w pobliżu zbiornika wodnego, w miejscu gdzie znajdują się ławki i stół (współrzędne geograficzne51º22’54,54″N, 16º3142,62″E),

- w oddziale 183 b – Leśnictwo Rudno – w północno-wschodniej części tego wydzielenia leśnego, przy granicy pole-las (współrzędne geograficzne  51°20'18.60″N,  16°32'49.10″E),

-  w oddziale 320 f – Leśnictwo Prawików – w południowo–wschodniej części tego wydzielenia leśnego, na niewielkim wzgórzu z widokiem na rzekę Młynówkę (współrzędne geograficzne  51º15’42,00″N, 16º29’31.70″E),

- w oddziale 149 f - Leśnictwo Smogorzów – miejsce postoju w lesie, w połowie drogi pomiędzy wioskami Pełczyn i Nieszkowice  (współrzędne geograficzne  51º24’33.30″N,  16º42’31.44″E).

  1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link 5]  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;
  2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link 6],
  3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze miejsca te oznaczone są w terenie żółtymi tablicami „Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu [link 7],
  4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków,
  5. z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin czy na obszarze na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! [link 8, link 9, link 10, link 11, link 12, link 13
  6. jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link 14] oraz przesłanie go na adres [link 15] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Kamilla Wilk tel. 71 380 93 61.

 

Nadleśnictwo Wołów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

„Możesz wyrazić swoją opinię na temat funkcjonowania Programu „Zanocuj w lesie” wypełniając anonimowa ankietę. Dzięki Twojej opinii będziemy mogli dostosować naszą ofertę do Twoich oczekiwań. http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl .