Zasady korzystania z lasów i infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Wołów

          Gdy dni stają się dłuższe i cieplejsze wielu z nas chętnie spędza czas na wolnym powietrzu. Jedni wybierają morze, inni wybierają góry a jeszcze inni las. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo przedstawiamy poniżej zasady korzystania z lasu oraz infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Wołów.

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np.:

stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:

 • uprawy leśne do 4 m wysokości,
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
 • ostoje zwierząt,
 • źródliska rzek i potoków,
 • obszary zagrożone erozją.

 

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

 • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,
 • występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10% )
 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.
 • inne oznakowane zakazem lub ograniczeniem wstępu.

 

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Wołów oraz zakładce aktualności na naszej stronie internetowej.

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

 • czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.), które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,
 • ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,
 • kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa odkleszczowego zapalenia opon mózgowych, czy bakterii Anaplasma sp.),
 • niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,
 • nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,
 • przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.
 • zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie.

 

Przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane są:

 • prace gospodarcze,
 • prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym  wykonywane są np. opryski chemiczne),
 • odbywają się polowania,
 • oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

 

Urządzenia i obiekty turystyczne:

          Na terenie Nadleśnictwa Wołów znajduje się  6 miejsc postojowych. Miejsca te są zlokalizowane na terenach leśnictw: Wrzosy, Rudno, Smogorzów oraz Garwół. Są to miejsca dostępne dla każdego, gdzie zmęczony turysta może się zatrzymać i odpocząć na łonie natury. Miejsca te są wyposażone w tablice informacyjne oraz regulamin miejsc postojowych (do pobrania poniżej ).

          Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Centrum Edukacji Leśnej w Tarchalicach. Leśnicy prowadzą zajęcia terenowe podczas których przekazują swoją leśną wiedzę. Zajęcia przez nas prowadzone mają charakter kompleksowy. Stanowią połączenie spotkań w siedzibie Centrum oraz aktywnych zajęć przeprowadzanych w lesie i na terenie szkółki leśniej w Tarchalicach. Przedstawiamy wiele dróg poznania lasu. Zajęcia łączą w sobie zabawę i naukę oraz rozwijają wrażliwość na piękno przyrody. Odwiedzający mają okazję zobaczyć na własne oczy, jak wygląda produkcja młodych drzewek. Poznają specyfikę pracy leśnika na szkółce. Propagujemy ideę lasu otwartego dla społeczeństwa. Nasi edukatorzy zachęcają dzieci oraz młodzież do poznawania lasu poprzez udział w edukacyjnych grach i zabawach. Organizujemy lekcje terenowe –wycieczki z leśnymi przewodnikami. Przy siedzibie Centrum znajduje się zadaszona drewniana wiata ze stołami i ławkami umożliwiająca przeprowadzenie zajęć na świeżym powietrzu . W trosce o państwa bezpieczeństwo opracowaliśmy regulaminy korzystania z wiaty oraz sali edukacyjnej  do pobrania poniżej.  

          W załącznikach umieściliśmy również kilka przydatnych informacji, które pomogą Państwu przygotować się do wędrowania po lasach.

 

W załącznikach umieściliśmy również kilka przydatnych informacji, które pomogą Państwu przygotować się do wędrowania po lasach.

Będąc w lesie możesz korzystać z :

- mapy zagospodarowania turystycznego https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  
- aplikacji mobilnej mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US.
- strony internetowej czaswlas  https://czaswlas2.ecms.pl/mapa.”

          Zachęcamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów. Prosimy przy tej okazji o zgłaszanie nam uwag dotyczących ich stanu i sugestii poprawy ich funkcjonalności. ;  Telefony n-ctwa.: 71 380 93 61 lub na adres e-mail: wolow@wroclaw.lasy.gov.pl ).