Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż Drewna

 

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna, sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż detaliczna jest prowadzona bezpośrednio przez leśniczych w poszczególnych leśnictwach. (Telefony do leśnictw dostępne w zakładce Kontakt)

Obowiązujący cennik detaliczny sprzedaży drewna znajdą Państwo poniżej.

 

- Zarządzenie Nadleśniczego w sprawie cen detalicznych drewna
- Cennik detaliczny drewna
- Zarzadzenie nr 17 - Warunki sprzedaży drewna
- Załacznik nr1 - Warunki sprzedaży drewna, choinek, sadzonek i stroiszu
- Cennik sprzedaży choinek

 

 

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek prowadzona jest w biurze Nadleśnictwa – pokój nr 14.

Cennik detaliczny sprzedaży sadzonek obowiązujący  znajdą Państwo poniżej.

- cennik detaliczny sadzonek

 

Konta Bankowe:

PKOBP S.A.:
50 1020 5242 0000 2502 0016 9748

Santander Bank Polska S.A.:
45 1090 2460 0000 0006 2202 9738