Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Dominującym typem siedliskowym lasu w naszym nadleśnictwie jest BMśw z sosną jako gatunkiem głównym.  Zajmuje on obszar 8060,45  ha.

                               

Struktura siedliskowa lasów  Nadleśnictwa Wołów przedstawia się następująco:

 

Gatunki iglaste zajmują 65 % a liściaste 35% ogólnej powierzchni  lasów nadleśnictwa, tworząc lite i mieszane drzewostany.

Procentowy udział gatunków lasotwórczych przedstawia się następująco:

So – 62 %
Db – 21%
Ol – 5 %
Brz – 4 %
Św – 2 %
Md - 1 %
Pozostałe gatunki – 5 %

 

        

   

 

Udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku:

Rozpiętość klas wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 do 40 lat, III klasa – 41 do 60 lat itd.)

16 % - I klasa

22 % - II klasa

24 % - III klasa

15 % - IV klasa

23 % - V klasa wieku i starsze  

Procentowy rozkład poszczególnych klas wieku ilustruje poniższy wykres.

 

Tekst: A. Szczypel – Osierda

Zdjęcia: J. Czepnik