Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Niegdyś sędziwe drzewa leśniczy pozostawiał z pobudek głownie estetycznych, kierując się umiłowaniem powierzonego mu do ochrony fragmentu lasu. Dziś te uczucia wśród leśników są nadal żywe, a nowoczesna wiedza o ekologii i funkcjonowaniu ekosystemów leśnych sprawia, że potężnych drzew przybywa. Sprzyja temu także system ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego w Lasach Państwowych, oraz nowoczesne, proekologiczne zarządzanie lasami. Według inwentaryzacji rozpoczętej w 2001r. na terenie nadleśnictwa Wołów znajduje się ponad tysiąc drzew o parametrach pomnikowych. Nie ma jednak potrzeby uznawania wszystkich tych okazów za pomniki przyrody. Już sam fakt ich kilkusetletniego trwania w lasach zagospodarowanych świadczy o tym, że są one otaczane należytym szacunkiem ze strony leśników. Tą formą ochrony, przy tak znacznej liczbie obiektów należy objąć egzemplarze szczególnie cenne w krajobrazie, wyróżniające się parametrami i wartościami przyrodniczymi, lub szczególnie przydatne ze względu lokalizacji do celów dydaktycznych. Pomniki przyrody ustanowione w Nadleśnictwie Wołów to:

Lp.

Leśnictwo

Gatunek

1.

Wrzosy

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior

2.

Rudno

Sosna pospolita Pinus sylvestris „Matka”

3.

Prawików

Dąb szypułkowy Quercus robur

4.

Stryjno

Dąb szypułkowy Quercus robur

5.

Wińsko

Dąb szypułkowy Quercus robur

6.

Wińsko

Dąb szypułkowy Quercus robur

7.

Wińsko

Dąb szypułkowy Quercus robur

8.

Wińsko

Pojedynczy głaz narzutowy

9.

Garwół

Dąb szypułkowy Quercus robur

10.

Garwół

Głaz narzutowy, eratyk polodowcowy

 

 

Tekst: Joanna Bulak, Kamilla Wilk