Nadleśnictwo Wołów - Oferta Edukacyjna Nadleśnictwo Wołów - Oferta Edukacyjna

„Szum drzew, śpiew ptaków, zapach igliwia... Często zapominamy o pięknie przyrody, zapominamy o szacunku dla niej. Świadomie lub nie niszczymy ją. Dlaczego? Być może wielu z nas nie ma poczucia wartości przyrodniczych ponieważ ich nie zna."

Nadleśnictwo Wołów posiada Centrum Edukacji Leśnej w Tarchalicach, którego głównym zadaniem jest prowadzenie edukacji  przyrodniczej dla dzieci i młodzieży. Edukację ułatwia położenie ośrodka w sąsiedztwie szkółki leśnej, starorzecza rzeki Odry oraz kilkuhektarowego terenu pełniącego funkcję dydaktyczno-rekreacyjną.  Obecność w  zasięgu  szkółki leśnej, obiektu stacji meteorologicznej, drzewostanów nasiennych i ostoi Natura 2000 Łęgi Odrzańskie umożliwia przedstawienie zagadnień związanych z lasem i jego powstaniem począwszy od wysiewu nasion po naturalny jego rozpad. Pozwala również poznać bogactwo fauny i flory terenu.

Nadleśnictwo Wołów prowadzi również edukację poza centrum edukacji w Tarchalicach. Lasy Nadleśnictwa poprzecinane są szlakami turystycznymi wskazującymi najbardziej urokliwe i cenne przyrodniczo miejsca. Wiele z nich przebiega przez teren Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy".

Można spacerować otuliną rezerwatu „Uroczysko Wrzosy" w celu zgłębienia tajemnic  tej  najwyższej (po parku narodowym) formy ochrony przyrody. Doskonałym miejscem na obserwację jest grobla stawów położonych w pobliżu wsi Wrzosy. Corocznie pojawia się tu  kilka tysięcy ptaków (drapieżnych, wodnych, brodzących).  Poza obcowaniem z przyrodą i podziwianiem fauny i flory obszar ten przedstawia bogactwo typów lasu i form ich zagospodarowania.

1. Centrum Edukacji Leśnej w Tarchalicach

 

2. Leśniczy opowiada o pracy w lesie

 

3. Mały człowiek za sterami wielkiego harwestera...Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego nadleśnictwa i obcowania z przyrodą do ośrodka edukacji leśnej na szkółce leśnej w Tarchalicach. 

 Dojazd dzieci organizuje placówka edukacyjna /np. szkoła/, a „posiłek regeneracyjny" odwiedzający przywożą ze sobą.

Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki leśne z leśnikiem-przewodnikiem, który oprowadzi po szkółce, opowie o lesie i pracy leśnika. W ośrodku czekają również  gry i zabawy edukacyjne oraz  miejsce na ognisko. Każde spotkanie z leśnikiem należy umówić przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć wysyłając zgłoszenie do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczając osobiście. W zgłoszeniu winny znaleźć się takie informacje jak:

·         Ilość osób (aby w pełni owocnie spędzić czas i efektownie przeprowadzić zajęcia, jak również mając na uwadze pojemność budynku ośrodka prosimy aby wielkość grupy podczas jednego spotkania nie była większa niż 40 osób)

·         Wiek odwiedzających (umożliwi dostosowanie zajęć do wieku uczestników)

·         Datę i godzinę przyjazdu

·         Zakres zajęć (temat – co chcieliby Państwo zobaczyć i o czym chcieliby Państwo od leśników usłyszeć, formę zajęć – wycieczka, warsztaty, prelekcja itp.)

Nasi leśnicy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie także w szkołach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Joanną Bulak  (tel. 713809361)

 

Tekst: Joanna Bulak

Zdjęcia: Jacek Czepnik