Łowiectwo

     Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Wołów położonych jest 17 obwodów łowieckich, z czego tylko 10 z nich podlega nadzorowi  Nadleśnictwa Wołów. Pozostałe obwody łowieckie podlegają nadzorowi sąsiednich Nadleśnictw.

Obwody łowieckie podlegające nadzorowi Nadleśnictwa Wołów dzierżawione są przez następujące Koła Łowieckie:

  1. Obwód łowiecki 60,61 – Jeleń Wińsko;
  2. Obwód łowiecki 62,63 – Jeleń Wrocław;
  3. Obwód łowiecki 91 – Leśnik Dębno;
  4. Obwód łowiecki 92 – Leśnik Wrocław;
  5. Obwód łowiecki 93 – Echo Wołów;
  6. Obwód łowiecki 94 – Remiza Wołów;
  7. Obwód łowiecki 128 – Łoś Lubiąż;
  8. Obwód łowiecki 129 – Daniel Wołów.

 

     Od 10 marca 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu obszar Nadleśnictwa Wołów wchodzi w skład nowo powołanego Łowieckiego Rejonu Hodowlanego nr X – Wzgórza Trzebnickie. Jednocześnie zgodnie z treścią powyższego zarządzenia Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów jest koordynatorem tego rejonu. W skład X Łowieckiego Rejonu Hodowlanego wchodzą również inne nadleśnictwa tj. Nadleśnictwo Oborniki Śląskie (w części); Nadleśnictwo Miękinia (w części); Nadleśnictwo Oleśnica (w części); Nadleśnictwo Oława (w części).

     W 2017 roku odbyła się inwentaryzacja zwierzyny do nowego Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na lata 2017-2027 sporządzanego przez Dyrektora RDLP we Wrocławiu. Wyniki inwentaryzacji zawierają poniższe wykresy stanowiące porównanie „starego” WŁPH na lata 2007-2017 (zestawienie plan-wykonanie oraz wyniki corocznych inwentaryzacji zwierzyny) z „nowym” WŁPH na lata 2017-2027.

Daniel WŁPH 2007_2017poz2017_2018
Dzik WŁPH 2007_2017poz2017_2018
Jeleń WŁPH 2007_2017poz2017_2018
Sarna WŁPH 2007_2017poz2017_2018

 

Opracował: Sylwester Bulak