Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Do 1945 roku lasy wchodzące w skład obecnego nadleśnictwa Wołów stanowiły:
- w około 36% lasy państwowe,
- w około 50% lasy dużej własności indywidualnej,
- w około 2% lasy miejskie,
- w około 7% lasy klasztorne,
- w około 5% lasy drobnej własności indywidualnej.

Po upaństwowieniu tych lasów w 1945 roku weszły one w skład Nadleśnictwa Wołów oraz byłych Nadleśnictw Jemielno i Bagno – około 5000 ha.

W początkach lat pięćdziesiątych nazwa Nadleśnictwo Wołów zmieniona została na Nadleśnictwo Dębno z siedzibą w Dębnie.

W 1959 roku utworzone zostało nowe nadleśnictwo Wińsko z siedzibą w Wińsku, w skład, którego weszły:
- część lasów Nadleśnictwa Dębno (około 1500 ha),
- część lasów Nadleśnictwa Jemielno (około 1300 ha),
- część lasów Nadleśnictwa Bagno (około 3800 ha),oraz grunty leśne i nieleśne z PGR – ów i PFZ  (około 1050 ha).

Według stanu na 1 stycznia 1961 roku powierzchnia Nadleśnictwa Wińsko wynosiła 7698,22ha, a Nadleśnictwa Dębno 10340,35ha.

Do 1972 roku obydwa te nadleśnictwa stanowiły oddzielne jednostki gospodarcze.

Z dniem 1 stycznia 1972 roku, w wyniku reorganizacji nadleśnictw, byłe Nadleśnictwa Dębno i Wińsko połączone zostały w jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Nadleśnictwo Dębno, z dwoma obrębami Dębnem i Wińskiem.

Postanowieniem Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia 1983 roku nazwa Nadleśnictwo Dębno została zmieniona na Nadleśnictwo Wołów, a w roku 1984 siedziba nadleśnictwa została przeniesiona z Dębna do nowego budynku w Wołowie.

 

Tekst: Agnieszka Szczypel - Osierda