Wydawca treści Wydawca treści

Dla Mediów

PGL LP Nadleśnictwo Wołów
71 380 93 61, 71 384 39 00
71 380 93 61 *8

 

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w Nadleśnictwie Wołów jest:

Justyna Burak

justyna.burak@wroclaw.lasy.gov.pl

tel.: 71 380 93 61, 71 384 39 00