Certyfikaty Certyfikaty

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Certyfikat FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: RA-FM/COC-003740 oraz licencję FSC: FSC-C007944. Certyfikacja obowiązuje od 23 grudnia 2013 r. do 22 grudnia 2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Więcej o certyfikacji FSC: http://pl.fsc.org

Audyt odnowieniowy odbył się w dniach 6-8 listopada 2013 r. Do przeprowadzenia audytu został użyty Rainforest Alliance Poland Interim Standard Sep 10 POL.

 

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała w dniu 27.04.2012 r. z certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr CSL/761/2012. Certyfikatem  objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu w tym Nadleśnictwo Bardo Śląskie.

Udzielając certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego, Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów. Certyfikat wydany RDLP we Wrocławiu ważny jest do dnia 26.04.2015 r.

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc-polska.pl/

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych: http://www.lasy.gov.pl/o_nas/gospodarka_lesna/certyfikacja