Rekrutacja

W sytuacji złożenia CV poza procesem rekrutacyjnym, prowadzonym przez PGL LP Nadleśnictwo Wołów oraz przesłania CV drogą elektroniczną, na adres zamieszczony na stronie należy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku nieumieszczenia na dokumencie, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie niszczone, co będzie potwierdzone protokołem zniszczenia, z adnotacją o przyczynie zniszczenia, a wiadomości e-mail-trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych pracodawcy.

Osoba aplikująca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W przypadku nieskorzystania z prawa do cofnięcia zgody, dane osobowe będą przechowywane przez okres 2  lat od daty złożenia CV, a po tym czasie zostaną trwale usunięte.

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na dokumentach aplikacyjnych:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGL LP Nadleśnictwo Wołów moich danych osobowych, zawartych w przesłanym CV, w celach rekrutacyjnych.

 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Jeżeli nie skorzystam  z prawa do cofnięcia zgody, moje dane osobowe będą przechowywane przez PGL LP Nadleśnictwo Wołów przez okres 2 lat od daty złożenia CV, a po tym czasie zostaną trwale usunięte.”