Pszczoły w Lesie

ZASADY UDOSTĘPNIANIA GRUNTÓW LEŚNYCH POD PASIEKĘ

 

Pszczoły w Lesie

 

  1. Wypełnienie stosownego wzoru wniosku z podaniem m.in. danych adresowych i przede wszystkim nr telefonu kontaktowego.
  2. Uzyskanie na wniosku akceptacji leśniczego dla wybranej lokalizacji na terenach leśnych zarządzanych przez PGL LP Nadleśnictwo Wołów.
  3. Złożenie wniosku (wypełnionego zgodnie z pkt. 1 i 2) w sekretariacie Nadleśnictwa – możliwa forma: e-mail; tradycyjna przesyłka pocztowa lub bezpośrednio do siedziby Nadleśnictwa.
  4. Przygotowanie umowy przez merytorystę w Nadleśnictwie i kontakt telefoniczny w celu podpisania i odebrania umowy.
  5. Z podpisaną umową można już przewieźć pszczoły do lasu i czerpać pożytki.

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA