Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona gatunkowa

    Ochrona gatunkowa ptaków na terenie Nadleśnictwa Wołów prowadzona jest w oparciu o strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt, powołane i zatwierdzone przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podstawy prawne ochrony strefowej zawarte są w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018. 142.tj. 2018.01.2018.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyróżnia się dwa rodzaje stref:

- Strefy ochrony całorocznej mające na celu ochronę istniejących stanowisk lęgowych ptaków czyli drzewa gniazdowe oraz cały drzewostan w ich otoczeniu. Stwarzają one ptakom możliwość odpoczynku, pilnowania lęgu, obserwacji czy noclegu a także zbudowania nowego gniazda w przypadku utraty dotychczasowego. Obowiązują w nich następujące zakazy: przebywania osób „trzecich”, wycinania drzew lub krzewów bez zezwolenia regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków ptaków, wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji. Niniejsze prace można wykonać tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

- Strefy ochrony okresowej zapewniają ptakom spokój i bezpieczeństwo podczas wyprowadzania lęgów. W strefach tych, będących obszarami wyłączonymi okresowo z działalności gospodarczej, niezbędne prace związane z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną lasu muszą być wykonywane poza okresowym terminem ochrony,  indywidualnym dla poszczególnych gatunków dla których strefa została utworzona.

 

     Na terenie Nadleśnictwa Wołów zostały utworzone strefy ochrony dla następujących gatunków ptaków:

Nazwa gatunku

Strefy ochrony i ich lokalizacja

Termin ochrony okresowej

Polska

Naukowa

całoroczna

okresowa

Bielik

Haliaeetus albicilla

Obszar w promieniu do 200 m od gniazda na terenie Leśnictwa Tarchalice i Głębowice

Obszar w promieniu do 500 m od gniazda na terenie Leśnictwa Tarchalice i  Głębowice

01.01-31.07

Kania ruda

Milvus milvus

Obszar w promieniu do 100 m od gniazda na terenie Leśnictwa Tarchalice i Prawików

Obszar w promieniu do 500 m od gniazda na terenie Leśnictwa Tarchalice i Prawików

01.03-31.08

Kania czarna

Milvus migrans

Obszar w promieniu do 100 m od gniazda na terenie Leśnictwa Tarchalice i Prawików

Obszar w promieniu do 500 m od gniazda na terenie Leśnictwa Tarchalice i Prawików

01.03-31.08

Bocian czarny

Ciconia nigra

Obszar w promieniu do 200 m od gniazda na terenie Leśnictwa Dębno, Stryjno i Głębowice

Obszar w promieniu do 500 m od gniazda na terenie Leśnictwa Stryjno                            i Głębowice

15.03-31.08

 

Teks: Kamilla Wilk