Monitoring zmian wybranych wskaźników Monitoring zmian wybranych wskaźników

 

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

 

1. Zmiany w zasobach drzewnych i przyroście.

- Porównanie wskaźników stanu zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwo Wołów

- Prognoza stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego dla Nadleśnictwa i obrębów leśnych

- Syntetyczne zestawienie porównawcze powierzchni, zasobności i przeciętnego zapasu dla Nadleśnictwa Wołów

- Syntetyczne zestawienie porównawcze powierzchni, zasobności i przeciętnego zapasu dla obrębu leśnego Dębno

- Syntetyczne zestawienie porównawcze powierzchni, zasobności i przeciętnego zapasu dla obrębu leśnego Wińsko

- Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy obrębu Wińsko

- Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy obrębu Dębno

- Wskaźniki stanu zasobów drzewnych - stan obecny i prognoza

- Zestawienie wskaźników obrazujących stan zasobów drzewnych dla Nadleśnictwa Wołów

 

2. Zmiany w odnowieniach lasu.

- Zestawienie wyk. odnowień w ujęciu powierzchniowym w latach od 2008 do 2019.

- Pielęgnacja d-stanów w latach 2010-2019.

- Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu Nadleśnictwo Wołów.

- Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu obręb Dębno.

- Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu obręb Wińsko.

 

 

3. Zmiany stanu gatunkowego

- Struktura gatunkowa w poszczególnych latach (2020 r.)

 

4. Zmiany w strukturze wiekowej

- Struktura wiekowa w poszczególnych latach (2010 - 2020 r.)

 

5. Zbiory nasion - dane wieloletnie

- Pozyskanie nasion drzew i krzewów leśnych w latach 2010-2019

 

6. Produkcja sadzonek - dane wieloletnie

- Rozmiar produkcji szkółkarskiej na szkółce leśnej w Tarchalicach

 

7. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych

- Pozyskanie zwierzyny łownej grubej i drobnej w sezonach 2009-2019 na terenie Nadleśnictwa Wołów w obwodach dzierżawionych przez Koła łowieckie.

- Pozyskanie choinek - dane wieloletnie

 

8. Koszty gospodarki leśnej

 - Koszty gospodarki leśnej w poszczególnych latach obowiązywania Planu rządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wołów na lata 2006-2019

 

9. Ilość pozyskiwanych produktów głównych

- Pozyskanie drewna [m3] w poszczególnych latach obowiązywania Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Wołów na lata 2010-2019

10. Warunki społeczne i pracownicze

- Struktura zatrudnienia pracowników w Nadleśnictwie Wołów w latach 2006-2019