Lista aktualności Lista aktualności

Protokół z otwarcia ofert

Dot.: Dostawa sortów BHP dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021.

W związku z awarią Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych, PGL LP Nadleśnictwo Wołów zamieszcza następującą informację.

 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

2021-01-12-00-Dostawa sortów BHP -Protokół Otwarcia Ofert.pdf (PDF, 72k)

 

Zn. spr.: SA5.270.1.2021

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dot.: Dostawa sortów BHP dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021.

 

          W dniu 12.01.2021 roku o godzinie 10:15 w Nadleśnictwie Wołów dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa sortów BHP dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021”.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.01.2021 r. O godz. 10:15 w pokoju nr 16 w Nadleśnictwie Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów.

Zestawienie ofert:

L.p.

Nazwa firmy

Adres firmy

Cena oferty

1.

Waldemar Zagrodny ‘’ZUZAG”

ul. Ludowa 3,      56-100 Wołów

100 735 zł netto + obowiązujący podatek VAT

 

 

  • Oferta wpłynęły w terminie oznaczonym w zaproszeniu do składania ofert.
  • Termin wykonania zamówienia: 31.12.2021 r.
  • Warunki płatności: zgodnie z założeniami zawartymi w umowie.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.
  • Wynik zaproszenia do składania ofert zostanie ogłoszony na stronie internetowej PGL LP Nadleśnictwa Wołów oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

2021-01-12-00-Dostawa sortów BHP -Protokół Otwarcia Ofert.pdf (PDF, 72k)