Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sortów BHP dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021."

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 

 

Zn. Spr.:SA5.270.1.2020 (Dostawa sortów BHP dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021)

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów
ul. Leśna 37, 56-100 Wołów
NIP 917-000-28-18

www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl

wolow@wroclaw.lasy.gov.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Dostawa sortów BHP dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021.

Cechy i ilość: wg poniższego zestawienia.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl

 i stanowi załącznik nr 1 do wniosku

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sortów BHP dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia określono na podstawie ilości wynikających z kartoteki BHP na rok 2021:

L.p

Asortyment :

Ilość

1.

Ubranie letnie SL ( 2pary spodni )

32 kpl

2.

Ubranie ocieplane z membraną oddychającą (SL)

29 kpl

3.

Ubranie przeciw deszczowe

13 kpl

4.

Koszula robocza

39 szt.

5.

Koszulka T-shirt

38 szt.

6.

Koszulka termo aktywna krótki rękaw

49 szt.

7.

Koszulka termo aktywna długi rękaw

49 szt.

8.

Kalesony termo aktywne

49 szt.

9.

Buty terenowe wodochronne z membraną

36 par

10.

Buty gumowe z kołnierzem

31 par

11.

Buty gumowe wodoodporne-ciepłochronne

4 pary

12.

Skarpety termo aktywne letnie

100 par

13.

Skarpety termo aktywne zimowe

100 par

14.

Czapka do ubrania letniego SL

38 szt.

15.

Czapka do ubrania ocieplanego SL

36 szt.

16.

Kask ochronny – biały

31 szt.

17.

Ubranie robocze letnie z karczkiem

5 kpl

18.

Ubranie robocze ocieplane z karczkiem

4 kpl

19.

Kurtka p/deszczowa w kolorze ostrzegawczym

5 szt.

20.

Kamizelka ocieplana

3 szt.

21.

Koszula flanelowa

16 szt.

22.

Trzewiki robocze

7 par

23.

Buty gumowe z podnoskiem ochronnym

7 par

24.

Buty gumowo-filcowe z podnoskiem ochronnym

7 par

25.

Czapka robocza letnia

7 szt.

26.

Czapka robocza zimowa

7 szt.

27.

Kask ochronny – pomarańczowy

5 szt.

28.

Ubranie letnie dla pilarza (2pary spodni)

3 kpl

29.

Ubranie zimowe dla pilarz

2 kpl

30.

Buty gumowe z wkładką anty przecięciową

3 pary

31

Ubranie robocze letnie ( 2pary spodni)

4 kpl

32.

Ubranie robocze ocieplane

3 kpl

33.

Ubranie robocze dla mechanika

2 kpl

34.

Fartuch roboczy

2 szt.

35.

Ubranie wielosezonowe

3 kpl

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia :

30 dni od daty podpisania umowy.

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :
 1. Cena

Cena oferty najtańszej

--------------------------------    x 100 pkt = liczba pkt przyznanych ofercie

Cena oferty ocenianej

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

 1. Złożyli ofertę na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
 2. Dostarczyli podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Załączniki o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej zamawiającego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

 

„Oferta Dostawa sortów BHP dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021 .”

Oferta powinna być złożona w wraz z załącznikami.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2021 roku,

do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Leśna 37, 56-100 Wołów osobiście, pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Roman Nicpoń  - Starszy Referent. Tel. 502 355 353

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.    

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA