Lista aktualności Lista aktualności

Protokół z otwarcia ofert

Dot.: Wykonanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej oraz nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Wołów w roku 2021.

W związku z awarią Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych, PGL LP Nadleśnictwo Wołów zamieszcza następującą informację.

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 

Zn. spr.: ZG5.270.2.2020

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dot.: Wykonanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej oraz nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Wołów w roku 2021.

 

          W dniu 11.01.2021 roku o godzinie 14:15 w Nadleśnictwie Wołów dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Wykonanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej oraz nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Wołów w roku 2021”.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.01.2021 r. o godz. 14:15 w pokoju nr 16 w Nadleśnictwie Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów.

Zestawienie ofert:

L.p.

Nazwa firmy

Adres firmy

Cena oferty

1.

 Zakład Usług Leśnych ARPOL

Andrzej Radziszewski

ul. Ogrodowa 18, 56-160 Wińsko

135 464,01 zł brutto

 

 

  • Oferta wpłynęły w terminie oznaczonym w zaproszeniu do składania ofert.
  •  Termin wykonania zamówienia: 31.12.2021 r.
  •  Warunki płatności: zgodnie z założeniami zawartymi w umowie.
  •  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.
  • Wynik zaproszenia do składania ofert zostanie ogłoszony na stronie internetowej PGL LP Nadleśnictwa Wołów oraz na tablicy ogłoszeń.

 

    

MATERIAŁY DO POBRANIA