Lista aktualności Lista aktualności

Wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno 1a

Zn. spr.: SA3.270.7.2021 „Wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115 oraz wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978”

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto

 

  1. Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów, działające w imieniu Skarbu Państwa, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów;
NIP 917-000-28-18

www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl

wolow@wroclaw.lasy.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115 oraz wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978.

Przewidywany zakres robót:

  1. Leśniczówka w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115:

- demontaż uszkodzonych balustrad;

- rozbiórka uszkodzonych okładzin z płytek ceramicznych oraz tynków;

- rozbiórka uszkodzonej posadzki cementowej;

- rozbiórka uszkodzonych obróbek blacharskich;

- wykonanie okapu oraz szczelnych warstw balkonu;

- wykonanie stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo balustrad balkonów;

- roboty wykończeniowe.

b) Leśniczówka w miejscowości Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978:

- demontaż uszkodzonych balustrad;

- rozbiórka uszkodzonych okładzin z płytek ceramicznych oraz tynków;

- rozbiórka uszkodzonej posadzki cementowej;

- rozbiórka uszkodzonych obróbek blacharskich;

- wykonanie okapu oraz szczelnych warstw balkonu;

- wykonanie stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo balustrad balkonów;

- roboty wykończeniowe.

Cechy i ilość: zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert (dostępny na stronie internetowej zamawiającego)

Jednostka miary: kompleksowa realizacja.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl